Η ομάδα

Βαθμός Διαχειριστές Αρχική ομάδα Συντονιστής
Administratordimitrisfz Διαχειριστές Όλες τις Δ. Συζητήσεις
AdministratorFazerClub Διαχειριστές Όλες τις Δ. Συζητήσεις
AdministratorSoR_gr Διαχειριστές Όλες τις Δ. Συζητήσεις
Βαθμός Καθολικοί συντονιστές Αρχική ομάδα Συντονιστής
Moderatorbill_ex Καθολικοί συντονιστές Όλες τις Δ. Συζητήσεις
Moderatorilias Καθολικοί συντονιστές Όλες τις Δ. Συζητήσεις
ModeratorJo.Da. Καθολικοί συντονιστές Όλες τις Δ. Συζητήσεις